SUTTA Ô SANDISSIMU (di Rocco Greco)

SUTTA Ô SANDISSIMU (di Rocco Greco)

SUTTA Ô SANDISSIMU (di Rocco Greco) Vinni u Ti trovu, Misericordiosu: Sutta ‘sta Cruci mi nginocchju a Ttia, Tu m’aspettavi, … io no’ ngi cridia ca nda li vrazza Toi trovu riposu. Dammi Signuri, u donu i l’indelettu, Forza e coraggiu pemmu vaju avandi Dammi ‘a...